Witaj na stronie startowej
Witamy na oficjalnej stronie Zakładu Elektrotechniki i Podstaw Bioinżynierii Medycznej. PDF Drukuj Email

Zakład Podstaw Bioinżynierii Medycznej i Elektrotechniki Instytutu Techniki UKW został utworzony w 2006 roku. W zakresie Elektrotechniki jest kontynuatorem poprzedniego  Zakładu Elektrotechniki IT UKW. Działalność naukowa bioinżyniersko-klinicznego zespołu badawczego prowadzona  pod kierunkiem kierownika Zakładu dr. hab. inż. dr. n. med. Ryszarda Uklejewskiego, prof. UKW  skupia się wokół:

  • badań bioinżyniersko-przedklinicznych nad prototypem biomimetycznego skafoldu łączącego z okołostawową kością gąbczastą elementy endoprotez typy RA (resurfacing arthroplasty), zastępujących szereg stawów (biodrowy, kolanowy, barkowy, łokciowy, stawy międzykręgowe); zrealizowany (w latach 2008-2015)  we współpracy z zespołami badawczymi z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej i z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu projekt badawczy MNiSW/NCN nr NN518412638: „Dobór warunków wytwarzania i termochemiczna modyfikacja powierzchni prototypów endoprotez stawowych typu RA oraz porowatych implantów kostnych”, kier. proj.: dr hab. inż. dr med. R. Uklejewski, prof. nzw. UKW; tematyka badawcza kontynuowana w ramach dwóch prowadzonych w zespole prac doktorskich (na Wydziale Technologii Chemicznej PP oraz na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania PP i Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej; promotor dr hab. inż. dr n. med. R. Uklejewski prof. nzw. UKW; promotor pomocniczy dr inż. M. Winiecki);

  • inżynierii osteoprocesów okołoimplantowych i doskonalenia funkcjonalnych właściwości powierzchni implantów współpracujących z kością, w szczególności zaś poprawy warunków dla osteointegracji poprzez kształtowanie biofunkcjonalnych porowatych implantów dokostnych w technologii selektywnego stapiania laserowego z kompozytów o osnowie metalicznej wzmocnionych nanohydroksyapatytem (dr inż. Mariusz Winiecki współpraca z: Laboratorium Technik Szybkiego Wytwarzania i Prototypowania, Centrum Nowych Materiałów i Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Laboratorium Inżynierii Tkankowej, Faculty of Science and Technology, Nova University of Lisbon).

  • modelowania i komputerowej analizy elektro-akustycznych zjawisk falowych w kościach długich prawidłowych i osteoporotycznych  (dr T. Czapski).

Członkowie naszego zespołu są autorami dwóch międzynarodowych patentów/zgłoszeń patentowych dot. w/w problematyk badawczych zespołu.

Pracownicy zakładu realizują zajęcia dydaktyczne:

  • z zakresu podstaw: Elektrotechniki, Automatyki i Robotyki, Mechatroniki i napędów maszyn, Podstaw Bioinżynierii Medycznej i Inżynierii biomateriałów, Anatomii i fizjologii człowieka na kierunkach studiów: Inżynieria Techniczno-Informatyczna, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Wydziale Matematyki Fizyki i Techniki UKW,

  • z zakresu Anatomii, Podstaw bioinżynierii medycznej, Protezowania kończyn i kręgosłupa oraz Inżynierii bioprocesów i powierzchni biomateriałów na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej,

  • z zakresu Podstaw bioinżynierii medycznej oraz Inżynierii bioprocesów i biomateriałów medycznych na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa (specjalność Inżynieria Bioprocesów i Biomateriałów) na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.